Dedatingwijzer.nl is de website waar ter informatie en voor entertainment doeleinden teksten, afbeeldingen en andere materialen publiceren. We behouden daarbij het recht om de inhoud te wijzigen of onderdelen te wijzigen zonder daarover aan iemand mededeling te hoeven doen. De informatie op Dedatingwijzer.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid

We spannen ons in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Toch kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie op deze website. De inhoud, teksten en andere informatie op deze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Geen overeenkomst kom komt tot stand van dergelijke fouten. De op Dedatingwijzer.nl aangeboden materialen en gegevens worden aangeboden aan bezoekers zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen we ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dedatingwijzer.nl. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, tenzij dit anders bepaald is in de regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) of als dit specifiek is aangeven bij materialen. Het is niet toegestaan om de website of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Dedatingwijzer.nl te kopiëren, op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere website te verwerken, als daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.